Radmin VPN 1.2.4457.1

Radmin VPN 1.2.4457.1

Famatech – 9,8MB – Freeware – Android iOS Windows
Radmin VPN-là một sản phẩm phần mềm miễn phí và dễ sử dụng để tạo mạng riêng ảo (VPN) cho các nhu cầu khác nhau. Chương trình cho phép người dùng thiết lập một kết nối an toàn giữa các máy tính trên Internet như khi họ đã được kết nối qua mạng LAN. Radmin VPN miễn phí không giới hạn số lượng người dùng. Tốc độ kết nối lên đến 100Mbps. nhờ tốc độ cao của Radmin VPN bạn sẽ không thấy sự khác biệt-bạn sẽ làm việc với các chương trình của bạn hoặc chơi trò chơi yêu thích của bạn như nếu bạn đang ở trong mạng LAN.

Nhờ vào sự tích hợp với phần mềm điều khiển từ xa Radmin, Radmin VPN cho phép bạn truy cập và làm việc an toàn ở máy tính từ xa từ mọi nơi, dù là từ nhà, khách sạn hoặc sân bay. Tài nguyên mạng, tệp, ứng dụng và email của bạn chỉ là một nhấp chuột đi bất cứ nơi nào bạn đi. Với Radmin VPN, bạn có thể dễ dàng kết nối các nhóm phân phối lại với nhau, tạo một mạng cố gắn cho dù bạn nằm cách xa nhau như thế nào. Radmin VPN cho phép bạn kết nối với máy tính từ xa ngay cả sau khi tường lửa bạn không kiểm soát. Radmin VPN không bị trục trặc sau nhiều tháng hoạt động liên tục và dễ dàng thiết lập, dễ quản lý cho cả-IT Pros và techs nhà.

Tổng quan

Radmin VPN là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Famatech.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 942 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Radmin VPN là 1.2.4457.1, phát hành vào ngày 12/01/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/08/2017.

Radmin VPN đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,8MB.

Radmin VPN Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Radmin VPN!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 942 UpdateStar có Radmin VPN cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.